یاد بگیریم وقتی اشتباهی ازمون سر زد

                                 عذرخواهی کنیم

ویادبگیریم وقتی کسی ازماعذرخواهی کرده

                             بهش احترام بگذاریم

عذرخواهی نشانه ضعف نیست

                      نشانه شخصیت وشعوره

                                    ارتفاع اندیشههورا

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
بیا بخند برو

ســـلام ننه امروز نیومدی اونور

ذکریا

معذرت خواهی حرمت داره. یه نفر غرورش رو میشکنه به خاطر تو. از کنار معذرت خواهی، ساده رد نشو[گل]