دربن بست هم راه آسمان باز است

            پرواز را بیاموز!!متفکرمتفکرچشمک

 تنها ثروت واقعی یک انسان شخصیت اوستفرشتهفرشتهچشمک

/ 2 نظر / 8 بازدید
حسین

قشگ بود . ممنون [گل][گل][گل]

ذکریا

÷شت در بسته منتظر نشین یا راهی پیدا کن یا در را بشکن