هیچ وقت نمیدانید چه دارید

     تا زمانی که از دست بدهیدمتفکرتعجب

/ 3 نظر / 4 بازدید
میم

آدمـیـزاد هـرگـز نـمی‌فـهـمـد كه تا چه انـدازه عاشق است، مگـر زمانــی كه بكـوشد ديگـر عـاشق نـباشد....

رویا

درست است oooooooooooook[متفکر]

ذکریا

فرصت را افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند[گل]