فلسفه الاکلنک میدونی چیه؟

اثبات بزرگی کسیه که خودشو

میاره پایین"

تایکی دیگه بره بالا.....

آدم ها که "عوض "می شوند

از"سلام"شب بخیر"گفتنشان

میشود فهمید!

از"حرف ها"و"نگاه ها"

از گودال های عمیقی که بین تو وخودشان

میکنند وتوش را پر از دلیل می کنند....

/ 1 نظر / 8 بازدید
ذکریا

بازی الاکلنگ یعنی : زندگی بالا و پایین داره. گاهی در عرشی و گاهی در فرش. نباید نا امید شد[گل]