خندوندن یک نفر  مهارت نمیخواد!مهم خندودن چشماشه!!ماچ

شبی در کنج میخانه گرفتم تیغ بر دستم

بگفتم خالقایارب,تو فکر کردی که من مستم؟

کجایی تو ؟چه هستی تو ؟چه میخواهی تو از قلبم؟

تواز مستی چه میدانی؟تواز قلبم چه میخواهی؟

تو فرعون را خدا کردی,توشیرین را زفرهادش جداکردی,

سپردی تیغ برظالم ,به مظلومان جفا کردی

به آن شیطان خونخوارت توظلم را عطا کردی

سپس گفتی مشو کافر؟تو فکر کردی که من مستم؟فرشته

 

/ 0 نظر / 6 بازدید