خدایا! مرا از دوستانم محافظت بفرما !تعجب

چون می دانم چگونه خویشتن را در مقابل

دشمنانم حفظ کنم!چشمک     ولتر    

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی داردماچ       گاندی

چرب زبانان اغلب نیتی ناپاک در قلب می پرورانندمتفکر       فرانسوا ولتر          

/ 0 نظر / 7 بازدید