تنها راهزنی که دار وندار آدمی رابه یغما میبرد

    اندیشه های منفی خود اوست زیرا هیچ کس جز آدمی

چیزی به خود نمی دهدوهیچ کس جز خود

    آدمی چیزی را از خود دریغ نمی کندمتفکراسکاول شینهورا

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
ذکریا

تمامی آبهای اقیانوس نمی توانند یک کشتی را غرق کنن مگر اینکه درون آن نفوذ کنند. افکار منفی نیز درما اثر نمی کنند مگر آنکه اجازه نفوذ به درون خود را به آنها بدهیم.

مهربان

سلام سلام مگه شما کتاب های خانم فلورانس رو دارید ؟؟؟؟[متفکر]