ازلباس کهنه ات خجالت نکش از

افکار کهنه ات شرمنده باش......

                     (  انیشتین)

/ 0 نظر / 7 بازدید