طبیبی را دیدند که هر گاه به گورستان رسیدی,

      ردا بر سر کشیدی. از سبب آن سوال کردند.

  گفت: ((از مردگان این گورستان شرم می دارم, زیرا

      بر هرکه می گذرم شربت من را خورده است ودر

هرکه می نگرم,از شربت من مرده است!!))نیشخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ذکریا

حالا خوبه اعتراف می کنه. [لبخند]