نابرده رنج گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان بردار که کار کردچشمک

/ 26 نظر / 88 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

تو این زمانه شاید با رنج کشیدن هم چیزی نصیب مان نشود.... ولی باید رنج کشید تا منت دیگران را نکشیم................... چه عکس عجیب وغریبیه...........[لبخند][گل]

دعادست

[دست]

آمد

همینطوره باید رنج کشید .

ali

[تایید]......[تایید]

شادی

سلام سهیلا جون . تولدشون مبارک. ان شالله صد سال دیگه هم به خوشی زندگی کنین. [هورا]

سوخته دل

گشاده دست باش ،جاری باش ،كمك كن (مثل رود) باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید) اگركسی اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب) وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ) متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك) بخشش و عفو داشته باش (مثل در ) اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه) مولانا