/ 2 نظر / 9 بازدید
حسین

تبارك الله احسن الخالقين [گل][گل][گل]

ذکریا

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق نه کم از بلبل مستی تو, بنال ای هشیار کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار سعدی