به هیچکس بیش از اندازه محبت نکنید

ممکنه ظرفیت نداشته باشد

   عزیزانم بر اثر تجربه اینو گفتمچشمک

"لطف مکرر میشه حق مسلم"

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید