کثیف ترین انسان کسیست

          که رازهای زمان دوستی را

    درزمان دشمنی فاش

                  سازدشیطان

/ 0 نظر / 8 بازدید