به سرنوشت بگویید اسباب  بازی هایت بی جان نیستند....آدم اند

                               می شکنند آرام تر.آخآخ

                          "کورش کبیر"

                        بیادتان میاورم تاهمیشه

                       بدانیدکه زیباترین منش آدمی

                      محبت اوست پس محبت کنید

                    چه به دشمن چه به دوست که

                   دوست را بزرگ کندو دشمن را

                               دوست!تشویقتشویقتشویقهوراهوراهورا

                        

/ 3 نظر / 8 بازدید
رویا

vrey gooooooooooooood[[گل][گل][گل]

eli

[تایید][گل]

ذکریا

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست؟ کوروش کبیر[گل]