یک مرد ایده آل کسی نیست

              که بیشترین ثروت و

            جذاب ترین  ظاهر  را

                داشته باشد

            بلکه کسی است که

              بداند چگونه لبخند

           برلبانتان بنشاندوهر روز

             وهمه روز تا ابدمراقبتان باشدچشمکماچ

                               سخنان حکیمانه

        من وقت را هدر دادم"و

اکنون اوست که مرا هدر می دهد.

                     ویلیام شکسپیرماچ

 

 

        

/ 0 نظر / 8 بازدید