مدتی است دارم درس میخوانم دررشته ادبیات/ چون سن با لایی دارم باید بسیار وقت صرف کنم تا موفق شوم متفکرخدا راشکر تا کنون موفق بودم هورااما نمیدانم چراآموزش وپرورش اینقدر سخت میگیره؟ عوض اینکه ما را تشویق کند که داریم درس میخوانیم ولی بر عکس است! ما که جستیم ولی به آیندگان رحم کنیدبای بای

/ 0 نظر / 11 بازدید