/ 8 نظر / 26 بازدید
نیلوفر

كاري نيست كه نتوان با اراده از پيش برد. همه ي دشواريهايي كه براي من پيدا شده به ياري اراده و اقدام، از بين برده ام.((گوته))

کبری

این روزها زیادى ساکــت شده ام نمى دانم چــرا حرف هایم به جای گلـــو از چشـــم هایم بیرون مى آیند …

مرضیه

سلام درسته سکوت وحشتناکه

شعیب فرامرزی

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

به لحظه های من بیا...

ﭘﺎﻳﺎﻥ آﺩﻣﻴﺰﺍﺩ ﺑﻲ ﺧﺪﺍﻳﻴﺴﺖ... ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻌﺸﻮﻕ... ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻳﺎﺭ... ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ... ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﭘﺎﻳﺎﻥ آﺩﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ...! ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﺍﻳﻲ... آﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻴﻜﻨﺪ...

علی

و سکوت مرهمی است بر تمامی دردهای ناگفتنی

دعادست

درود بر شما با انتخابهای بسیار بسیار زیباتون... اون خرگوش توی شیشه ... وای که چقدر آدم دوس داره داشته باشدش.. [دست]