هنگام مواجه شدن بامشکلی یادت باشد که

حتما راه حلی وجود دارد.

          زیرا هر چیزباجفتش وجود دارد

              بعد از هرسقوط , صعودی....متفکرمتفکر

/ 2 نظر / 7 بازدید
حسین

همیشه هم بعد از سقوط ، صعودی نیست . بعضی وقتی آدما جوری زمین میخورن که اگه بخوان هم نمیتونن پاشن .

ذکریا

کاملا درسته. بعد از هر غروبی طلوعی است