همیشه از خوبی آدمها برای خودت دیوار بساز.

        هر وقت در حق تو بدی کردند            

         فقط یک آجراز دیوار بردار 

      بی انصافیست اگر دیوار را خراب کنی.   "سخنان حکیمانه"متفکر

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

متاسفانه یک دنیا خوبی مردم فقط با یک نامهربانی آنها از یاد آدمها می رود[ناراحت] [گل]