حضرت ابراهیم(ع) مهمان نواز ومهمان دوست بودتشویق

  روزی یک نفر مجوسی در مسیر راه خود به خانه ابراهیم(ع)

آمد تا مهمان اوشود ابراهیم (ع) به او فرمود: اگر تو قبول اسلام

کنی (یعنی دین حنیف مرا بپذیری) تورا می پذیرم وگرنه تو را

 مهمان نخواهم کرد. مجوسی از آنجا رفت.اوه

 خداوند به ابراهیم(ع) وحی کرد: ای ابراهیم تو به مجوسی

گفتی اگر قبول اسلام نکنی حق نداری مهمان من شوی!

واز غذای من بخوری درحالی که هفتاد سال است اوکافر        می باشد.

وما به او روزی می دهیم اگر تو یک شب به او غذا میدادی چی می شد؟؟؟متفکرمتفکر

ابراهیم(ع)از کرده خود پشیمان شد افسوسبه دنبال مجوسی حرکت

کرد وپس ازجستجو اورا یافت وباکمال احترام اورا مهمان خود نمود

مجوسی راز جریان راازابراهیم(ع) پرسید؟سوالسوال

ابراهیم (ع) موضوع وحی خدارا برای او باز گو کرد

مجوسی گفت:آیا براستی خداوند به من این گونه لطف          می نماید؟سوال

حال که چنین است اسلام را به من عرضه کن

تا آن رابپذیرم"اوبه این ترتیب اسلام آوردتشویقهورا

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
حسین

انتخابتون عالیه [لبخند] موفق باشید [گل][گل][گل]

ذکریا

رزق ما آید به پای میهمان از خوان غیب میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما[گل]