غرض ها تیره دارد دوستی رالبخند

   غرض ها را چراسوالاز دل نرانیمنیشخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ذکریا

وقتی انسانها را با خطاب مودبانه صدا می کنیم چیزی از ما کم نمی شود ولی باعث می شود که فرد مورد خطاب سعی کند مثل خطاب ما رفتار کند[گل]