"خداوند"بندگان خود رابا"آنچه بدان"

        دل بسته اند می آزماید

                   ###

 

/ 0 نظر / 4 بازدید