آرامش چیست؟سوال

           نگاه به گذشته وشکر خداافسوس

           نگاه به آینده واعتماد به خدالبخند

           نگاه به اطراف و جستجوی خداتعجب

           نگاه  به  درون  و دیدن خداخجالت

                      ****************

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رویا

واقعا لذت بردم[ماچ][ماچ][لبخند]

ذکریا

بسیار زیبا بود. [دست][دست][لبخند][گل]