خیلی وقتها بهم گفتن چرا میخندی؟!

           بگو ما هم بخندیم......چشمک

اما هرگز نگفتن چرا غصه می خوری؟!

           بگو ما هم بخوریم....چشمک

/ 0 نظر / 13 بازدید