ای بشر! ازچه گمان کردی که دنیا مال توست

  ورنه پنداری که هر ساعت اجل دنبال توست

هرچه خوردی مال مور و هرچه هستی مال گور

هرچه داری مال وارث"هرچه کردی مال توست

             خوابساکتشیطان                      متفکرمتفکرفرشته

 تنها کسی که می تواند نجاتت بده خودت هستیقلبچشمکماچماچ وووووووووای من

/ 2 نظر / 7 بازدید
حسین

سلام . این شعر از کیه ؟ موفق باشید

ذکریا

چون به هنگام شفاعت سر برا آری از کفن دست خود بر دامن این چهارده معصوم زن مصطفی با سه محمد، مرتضی با سه علی جعفر و موسی و زهرا، یک حسین با دو حسن ممنون از حسن انتخاب شما[گل][لبخند]