جلوی من حرکت نکن من پیروی نمی کنم؟!

پشت سرمن حرکت نکن من رهبری نمی کنم؟!

       تنهاکنارم قدم بزن ودوستم باشچشمک

                                (آلبرکامو)

/ 0 نظر / 9 بازدید