اگر گناه وزن داشت...سوال

هیچکس را توان آن نبودکه قدمی بر دارد...

تو از کوله بارسنگین خویش ناله میکردی...

ومن شاید کمر شکسته ترین بودم....آخ

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
شوکران

سلام خانم رفیعی قبول باشه.ممنون

ریحانه

[ناراحت]

دعادست

تبارک الله احسن الخالقین.. [دست] التماس دعا