وَمَکروا وَ مَکَرَوَالله خَیرُالماکِرِین        54 آل عمران

(دشمنان)مکر ورزیدند وخدا (در پاسخشان) مکردر میان آورد

وخداوند بهترین مکر کننده است!!!

          خدایا: شعور" انسانیت" شخصیت"را درهمهء ما

قرار بده"البته نه بصورت ریا!! خدایا کسانی که برایمان مکر و

حیله می کنند وفکر می کنند ما خبر نداریم را به خودشان

برگردان"ای بهترین مکر کننده!

/ 1 نظر / 8 بازدید
ذکریا

ای کسانی که دروغ شاخدار می گویید. بی زحمت حداقل شعور را برای شخص شنونده مد نظر داشته باشید[نیشخند][نیشخند]