ehsanarash

ehsanarash

 

                                   زندگی            

مانند کودکی است که اگر می خواهیدخواب برود, 

پیوسته باید اورا سر گرم کرد.

                                " ولتر"تشویقهورا

   + رفیعی - ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢۸