ehsanarash

ehsanarash

 

                       ما باید بیاموزیم:

                      در شادی علت باشیم

                                          نه شریک

                        ودر غم شریک باشیم

                                           نه علت!     "زرتشت"تشویق

                     هیچ ورزشی برای

                "قلب" مفیدتر ازخم شدن و

               گرفتن دست "افتادگان" نیست......هوراتشویق

                 آنچه ازهمه دردناکتر است

                      فقروبیماری نیست

        بیرحمی مردم نسبت به یکدیگراست...."ژان کریستف"تعجب

    سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست

                                            "ارنست رنان"لبخندچشمک

 

                                                        

   + رفیعی - ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٦