ehsanarash

ehsanarash

 

            چندان دعا کن درنهان چندان بنال اندر شبان

              کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آمد صدا

           بانک شعیب وناله اش وان اشک همچون ژاله اش

           چون شد ز حد" از آ سمان آمد سحرگاهش ندا

               گر مجرمی بخشیدمت"و ز جرم آمرزیدمت

           فردوس خواهی دادمت" خامش رها کن این دعا

                                                         " مولانا"متفکرلبخند

   + رفیعی - ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٤